Sân golf trên đảo Rottnet Úc

Các bãi cát  hiện có và tất cả các loại cỏ trên Sân Gôn Đảo Rottnest đã được xây dựng lại  và một hệ thống thủy lợi mới được lắp đặt.

Nước thải được xử lý từ thị trấn gần đó và khách sạn sẽ cung cấp nguồn  tưới cần thiết. Davey Shearer đã tốn rất nhiều thời gian để tạo 9 những điều thú vị trên sân golf đảo Rottnest và xây dựng hệ thống cỏ gắng liền với các trên đảo hợp lý .

sân golf đảo Rottnest

Việc xây dựng đã được hoàn thành vào tháng 7 năm 2013 và khóa học mới sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 11 trong thời gian nghỉ hè bận rộn.

Sân golf thực hiện bởi đối tác của Song Anh .