Sân Golf Barwon Valley ở Úc

Trong năm 2010 Davey Shearer đã được Vic Roads triển khai để giải quyết vấn đề an toàn nghiêm trọng có thể xảy ra trên sân gôn Barwon Valley ở Geelong. Một đường cao tốc mới được đề xuất sẽ được xây dựng gần sân gôn và điều này sẽ làm cho người sử dụng đường phố tương lai gặp nguy hiểm vì những cú đánh sai lầm trên sân gôn- đặc biệt là lỗ 14. Để đảm bảo an toàn cho tình huống, phải có 3 lỗ Chỉnh sửa và xây dựng lại. Đây là các lỗ 14, 15 và 16.
Các lỗ hổng mới đang được các thành viên và công chúng đánh giá là tốt nhất trong khóa học.

Đây là dự án Golf của đối tác Song Anh Contour – Golf Design thực hiện .