BARWON VALLEY

2010 Geelong, AU Davey Shearer

BARWON VALLEY

Vào năm 2010, Davey Shearer đã được Vic Roads giao phó để giải quyết một vấn đề an toàn nghiêm trọng tiềm tàng đối với sân gôn Barwon Valley ở Geelong. Đường quốc lộ mới được đề xuất xây dựng liền kề với sân golf và điều này sẽ khiến những người đi đường trong tương lai gặp nguy hiểm vì bị bắn vào sân golf - đặc biệt là lỗ 14. Để an toàn hơn, 3 lỗ golf phải được sắp xếp và xây dựng lại. Đó là những lỗ golf 14,15 và 16. Các thành viên mới và công chúng xem các lỗ mới hiện nay là tốt nhất trong khóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

DMCA.com Protection Status