Chơi Golf Tư Cách Nghiệp Dư

Tư cách nghiệp dư

Định nghĩa

Một người chơi golf nghiệp dư, cho dù là thi đấu hay chơi để giải trí, là người chơi golf vì sự thách thức của môn thể thao này, chứ không phải như một nghề nghiệp và không phải vì các lợi ích tài chính.

Uỷ ban

Thuật ngữ Uỷ ban là để chỉ một Uỷ ban với chức năng phù hợp của tổ chức có thẩm quyền về golf.

Kỹ năng hoặc Danh tiếng về Golf

Tổ chức có thẩm quyền về golf có quyền quyết định một người chơi golf nghiệp dư có kỹ năng hoặc danh tiếng hay không.

Về cơ bản, một người chơi golf nghiệp dư có thể coi là có các kỹ năng nếu anh ta:

(a) đã giành giải ở một giải đấu khu vực hay giải đấu quốc gia hoặc đã từng được lựa chọn đại diện cho hội/tổ chức golf của quốc gia, khu vực, tỉnh, huyện, tiểu bang; hoặc

(b) có thể cạnh tranh ở mức độ ưu tú.

Danh tiếng về golf chỉ có thể có được qua các kỹ năng về golf, và danh tiếng có thể coi là mất đi trong thời gian 5 năm sau khi một người chơi mất đi những kỹ năng theo những chuẩn mực mà tổ chức có thẩm quyền về golf quy định.

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền về việc thực thi các quy định của Luật về Tư cách Nghiệp dư tại một quốc gia là Hiệp hội golf của nước đó.

Ghi chú: Tại Anh Quốc và Ireland, R&A là cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn

Hướng dẫn bao gồm việc dạy những nguyên tắc của việc chơi golf, ví dụ kỹ năng thực tế để swing gậy golf hay cách đánh vào quả bóng.

Ghi chú: Hướng dẫn không bao gồm việc dạy về khía cạnh tâm lý của môn golf hay dạy về Quy tắc ứng xử hay Luật golf.

Người chơi thiếu niên

Một người chơi golf thiếu niên là một người chơi golf nghiệp dư chưa đủ tuổi cụ thể theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Voucher giải thưởng

Một voucher giải thưởng được hiểu là voucher, phiếu thưởng, phiếu tặng quà, hoặc những thứ tương tự như vậy được Uỷ ban liên quan đến một giải đấu chấp thuận cho mục đích mua đồ từ pro-shop, một câu lạc bộ golf hoặc các điểm bán lẻ khác.

R&A

R&A có nghĩa là R&A Rules Limited.

Giá trị giải thưởng

Giá trị giải thưởng của một giải thưởng được hiểu là giá trị bán lẻ thông thường tại thời điểm trao giải của một món quà thưởng.

Luật và Các luật

Khái niệm Luật hoặc Các luật được hiểu là bao gồm Luật về Tư cách Nghiệp dư và những diễn giải của tại “Các quyết định về Luật về Tư cách Nghiệp dư”

Biểu trưng giải thưởng

Một vật biểu trưng cho giải thưởng là tặng vật, cúp giải thưởng làm bằng vàng, bạc, sứ, thuỷ tinh hoặc thứ tương tự, trên đó có chạm khắc đặc biệt và có thể lưu giữ.

Giải thưởng kỹ thuật và ghi nhận

Một giải thưởng kỹ thuật hay ghi nhận, là giải thưởng cho những kết quả đáng chú ý hoặc những đóng góp của ai đó, để phân biệt với những giải thưởng chính của một cuộc thi đấu. Một giải thưởng kỹ thuật và ghi nhận có thể không bị coi là một giải thưởng bằng tiền.

USGA

USGA có nghĩa là Hiệp hội Golf Hoa kỳ

Luật 1: Tính cách nghiệp dư

Tổng quát

Một người chơi golf nghiệp dư phải chơi và cư xử theo các Luật.

Tư cách nghiệp dư

Tư cách nghiệp dư là 1 điều kiện chung về tư cách để chơi trong 1 giải đấu như 1 người chơi golf nghiệp dư. Cá nhân nào hành động trái với Luật có thể bị mất tư cách nghiệp dư dẫn tới hậu quả là sẽ bị mất đi tư cách để chơi ở các giải nghiệp dư.

Mục đích của các điều Luật

Mục đích của các điều luật là để duy trì sự phân biệt giữa golf nghiệp dư và golf chuyên nghiệp và để đảm bảo rằng golf nghiệp dư vốn được rộng rãi tự điều tiết dựa trên Luật của Golf và hệ thống điểm  chấp (handicap) sẽ không phải chịu áp lực từ những sự tài trợ và khích lệ bằng tài chính không được kiểm duyệt.

Thông qua những hạn chế và giới hạn thích hợp, các điều Luật nhắm tới việc khuyến khích những người chơi golf nghiệp dư tập trung vào những thách thức của môn golf và những phần thưởng (reward) trong chính môn chơi thay vì những thu nhập tài chính.

Sự không chắc chắn về các điều Luật

Một người không chắc chắn về việc các hành động dự kiến của mình có được cho phép bởi những điều Luật hay không, cần tham vấn với Cơ quan có thẩm quyền.

Một đơn vị tổ chức hoặc 1  tài trợ cho 1 giải golf nghiệp dư hoặc bản thân 1 giải đấu có sự tham gia của người chơi golf nghiệp dư nếu chưa chắc chắn về dự định của mình có tuân thủ các điều Luật hay không cần tham vấn với Cơ quan có thẩm quyền.

Luật 2: Tính cách chuyên nghiệp

Tổng thể

Một người chơi golf nghiệp dư không được hành xử hoặc tự xác định bản thân như 1 golf thủ chuyên nghiệp.

Để phục vụ cho mục đích của việc áp dụng điềup luật này, 1  golf thủ chuyên nghiệp là người mà:

  • chơi golf như 1 nghề nghiệp, hoặc
  • làm việc như 1 golf thủ chuyên nghiệp; hoặc
  • tham gia 1 giải golf như 1 golf thủ chuyên nghiệp
  • nắm giữ hoặc duy trì tư cách hội viên của bất kỳ 1 hiệp hội golf chuyên nghiệp nào (PGA)
  • nắm giữ hoặc duy trì tư cách hội viên của 1 tour chuyên nghiệp (professional tour) giới hạn dành riêng cho golf thủ chuyên nghiệp.

Ngoại lệ : Một người chơi gold nghiệp dư có thể nắm giữ hoặc duy trì 1 dạng hội viên của PGA, với điều kiện dạng hội viên này không cho các quyền được chơi và thuần tuý phục vụ mục đích hành chính.

Lưu ý 1: Một người chơi golf nghiệp dư có thể đòi hỏi (yêu cầu) có tư cách như 1 golf thủ chuyên nghiệp với những triển vọng của anh ta, bao gồm việc đã đăng ký không thành công cho vị trí của 1 golf thủ chuyên nghiệp, và anh ta có thể đang làm việc trong 1 cửa hàng chuyên nghiệp (professional’s shop) và đang được nhận các khoản thanh toán hoặc thù lao, với điều kiện anh ta sẽ không vi phạm các điều luật dưới bất cứ hình thức nào.

Lưu ý 2: Nếu 1 người chơi golf nghiệp dư phải thi đấu trong 1 hoặc nhiều giải để có thể có được tư cách cho hội viên giải đấu chuyên nghiệp (Pro tour), anh ta có thể tham gia vào trong các giải đấu này mà không mất đi tư cách Nhiệp Dư, với điều kiện trước khi chơi anh ta phải khước từ bằng văn bản quyền nhận bất kỳ giải thường nào bằng tiền trong giải đấu.

Hợp đồng và thoả thuận

Hiệp hội hoặc liên đoàn Golf quốc gia

Một người chơi golf nghiệp dư có thể tham gia vào 1 hợp đồng/ hoặc 1 thoả thuận với liên đoàn hay hiệp hội golf của quốc gia mình, với điều kiện anh ta không nhận bất kỳ khoản thanh toán, thù lao hay bất kỳ thu nhập tài chính nào trực tiếp hoặc gián tiếp trong khi anh ta vẫn đang là 1 người chơi golf nghiệp dư, trừ phi được quy định khác trong Luật.

Các đại diện chuyên nghiệp, các nhà tài trợ và các bên thứ 3.

Một người chơi golf nghiệp dư có thể tham gia vào 1 hợp đồng hoặc thoả thuận với 1 bên thứ 3 ( bao gồm nhưng không giới hạn là 1 đại diện hoặc 1 nhà tài trợ) với điều kiện:

(i) golf thủ ít nhất 18 tuổi

(ii) hợp đồng hoặc thoả thuận chỉ liên quan đến  tư cách golf thủ chuyển nghiệp của golf thủ trong tương lại và không chỉ rõ (ước định) việc chơi trong 1 sự kiện nghiệp dư hay chuyên nghiệp cụ thể nào với tư cách một người chơi nghiệp dư, và

(iii) trừ phi được quy định khác trong Luật, người chơi golf nghiệp dư không nhận các khoản thanh toán, thù lao hay bất kỳ khoản thu nhập tài chính nào, trực tiếp hay gián tiếp trong khi vẫn đang là người chơi nghiệp dư.

Ngoại lệ: Trong trường hợp cá biệt, 1 người chơi golf nghiệp dư dưới 18 tuổi có thể đăng ký với Cơ quan  có thẩm quyền để có thể được phép tham gia vào những hợp đồng như trên với điều kiện hợp đồng đó không kéo dài hơn 12 tháng và không được gia hạn.

Lưu ý 1 : Một người chơi golf nghiệp dư được khuyến cáo nên tham vấn với Cơ Quan có thẩm quyền trước khí ký bất cứ hợp đồng/hoặc thoả thuận   với bên thứ 3 để đảm bảo tuân thủ đúng các Luật

Lưu ý 2 : Nếu 1 người chơi golf nghiệp dư nhận được 1 học bổng giáo dục cho golf (xem Luật 6-5), hoặc có thể đăng ký loại học bổng đó trong tương lai, anh ta được khuyến cáo liên hệ với cơ quan cấp quốc gia hoặc các thể chế giáo dục thích hợp trong việc quy định các loại học bổng đó để đảm bảo rằng bất kỳ hợp đồng hay thoả thuận với bên thứ 3 nào đều được cho phép theo những quy định được áp dụng cho học bổng.

Luật 3: Giải Thưởng

Chơi vì giải thưởng bằng tiền

Một người chơi golf nghiệp dư không được phép chơi golf vì giải bằng tiền hoặc giá trị tương đương trong 1 trận (match), giải đấu hoặc thao diễn.

Tuy nhiên, 1 người chơi golf nghiệp dư có thể tham gia vào 1 trận golf, giải đấu hoặc thao diễn mà ở đó có giải bằng tiền được trao với điều kiện trước khi tham gia anh ta phải từ khước từ quyền nhận giải bằng tiền trong sự kiện đó.

Ngoại lệ : Khi giải được treo cho trường hợp Hole-in-one thực hiện trong 1 vòng golf, 1 người chơi golf nghiệp dư không bị yêu cầu phải khước từ việc nhận giải bằng tiền đó trước khi tham gia. (xem Luật 3-2b)

(Cư xử trái với mục đích của Luật – xem Luật 7-2) (Chính sách về cá cược – xem Phụ lục)

Giới hạn giải thưởng

Tổng thể:

Một người chơi golf nghiệp dư không được phép nhận giải hoặc giải dưới dạng phiếu với giá trị bán lẻ quá 500 Bảng Anh hoặc tương đương, hoặc giá trị nhỏ hơn nếu được quyết định bởi Cơ quan có thẩm quyền. Giới hạn này được áp dụng cho tổng cộng các giải thưởng hoặc giải thưởng dưới dạng phiếu nhận được bởi 1 người chơi golf nghiệp dư trong bất cứ 1 giải thi đấu hoặc  các loạt giải thi đấu.

Ngoại lệ : Giải Hole-in-one – xem  Luật 3-2b.

Lưu ý 1 : Giới hạn về giải thưởng áp dụng cho bất kỳ  loại hình thi đấu nào, cho dù trên sân golf hay trên sân tập hoặc các thiết bị mô phỏng, bao gồm cả việc thi bóng gần hố, cú phát bóng xa nhất.

Lưu ý 2 : Uỷ ban phụ trách giải đấu có trách nhiệm chứng minh giá trị bán lẻ của giải thưởng cụ thể.

Lưu ý 3 : Khuyến cáo tổng các giải thưởng cho giải tổng số gậy (gross), hoặc thì đấu ở các bảng dựa trên điểm chấp (handicap) không được vượt quá 2 lần giới hạn giải thưởng đã công bố cho 1 giai đấu 18 hố, không được vượt quá 3 lần giới hạn đã công bố cho giải đấu 36 hố, 5 lần cho giải đấu 54 hố và 6 lần cho giải đấu 72 hố.

Giải thưởng Hole-in-one

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận giải thưởng với giới hạn trong Luật 3-2a, bao gồm giải thưởng tiền mặt cho cú hole-in-one thực hiện trong khi chơi ở vòng golf.

Lưu ý : Cú hole-in-one phải được thực hiện trong vòng golf và phải được thực hiện 1 cách tình cờ. Các cuộc thi đánh nhiều lần khác, các cuộc thi không được thực hiện trên sân golf ( ví dụ như trên sân tập hoặc thiết bị mô phỏng) các cuộc thi gạt bóng không được điều chỉnh bởi điều khoản này và phụ thuộc vào hạn chế và giới hạn trong Luật 3-1 và 3-2a.

Giải thưởng ghi nhận

Tổng thể

Một người chơi golf nghiệp dư không được nhận giải thưởng ghi nhận với giá trị bán lẻ vượt quá giới hạn được nêu trong Luật 3-2

Các giải trưởng kép

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận hơn 1 giải thưởng ghi nhận từ các đơn vị trao giải khác nhau, cho dù tổng giá trị bán lẻ vượt quá giới hạn đã công bố, với điều kiện những giải thưởng đó không được đưa ra nhằm tránh quy định về giới hạn của 1 giải thưởng.

Luật 4: Chi Phí

Tổng thể

Ngoại trừ các điều kiện đã được quy định bởi các Luật, một người chơi golf nghiệp dư không được nhận các chi phí bẳng tiền cũng như từ khác nguồn khác để chơi trong 1 giải đấu hoặc thao diễn.

Việc nhận các khoản chi phí cho thi đấu

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các khoản chi phí hợp lý cho thi đấu không vượt quá chi phí thực tế đã phát sinh để chơi trong 1 giải thi đấu hay thao diễn như được nêu trong các điều khoản a-g của Luật này.

Nếu 1 người chơi golf nghiệp dư nhận được 1 học bổng cho golf (xem Luật 6-5) hoặc đăng ký cho học bổng đó trong tương lai, anh ta được khuyến cáo liên hệ với cơ quan cấp quốc gia hoặc các thể chế giáo dục thích hợp trong việc quản lý các quy định để đảm bảo các chi phí cho giải đấu được cho phép dựa theo các quy định về học bổng

Hỗ trợ gia đình

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận chi phí từ 1 thành viên gia đình anh ta hoặc từ người giám hộ hợp pháp.

Người chơi golf thiếu niên

Một người chơi golf thiếu niên có thể nhận chi phí khi tham gia thi đấu trong giải giới hạn riêng cho các golf thủ thiếu niên.

Lưu ý : Nếu 1 giải đấu không phải dành riêng cho các golf thủ thiếu niên, 1 golf thủ thiếu niên có thể nhận các chi phí khi tham gia giải đấu đó như được nêu trong 4-2c.

Các sự kiện cá nhân

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các chi phí khi tham gia trong những sự kiện cá nhân với điều kiện anh ta tuẩn thủ những điều khoản sau:

(i) Khi giải đấu  được diễn ra ở nước của người chơi, các chi phí phải được chấp thuận và chi trả thông qua các liên đoàn hoặc hiệp hội golf cấp quốc gia, bang, vùng, quận thuộc quốc gia của người chơi hoặc được trả bởi câu lạc bộ của người chơi dưới sự cho phép của các cơ quan trên.

(ii) Khi giải đấu diễn ra ở 1 nước khác, các chi phí phải được chấp thuận và chi trả thông qua các liên đoàn hoặc hiệp hội golf cấp quốc gia, bang, vùng, quận thuộc quốc gia của người chơi hoặc được chi trả bởi cơ quan có thẩm quyền về golf tại nơi diễn ra giải đấu tuỳ thuộc vào việc chấp thuận của các liên đoàn hay hiệp hội golf cấp quận, vùng, bang và quốc gia của nước người chơi.

Cơ quan có thẩm quyền có thể giới hạn việc nhận các chi phí cho số ngày thi đấu cụ thể dựa trên lịch từng năm và người chơi nghiệp dư không được vượt quá giới hạn đó. Trong trường hợp đó, các chi phí được tính bao gồm thời gian di chuyển hợp lý và số ngày tập luyện liên quan đến những ngày thi đấu.

Ngoại lệ : Một người chơi nghiệp dư không được nhận các khoản chi phí, trực tiếp hay gián tiếp từ các đại diện chuyên nghiệp (xem Luật 2-2) hoặc bất cứ các nguồn tương tự có thể được xác định bởi Cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý : Ngoại trừ các điều kiện đã nêu trong luật, một người chơi nghiệp dư có kỹ năng và đã thành danh không được phép quảng cáo hay xúc tiến cho các nguồn chi phí đã nhận (xem Luật 6-2)

Các sự kiện tập thể

  • Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các chi phí khi anh ta đại diện cho quốc gia của mình,
  • đại diện cho liên đoàn hoặc hiệp hội golf của vùng, bang hay quận của anh ta,
  • đại diện cho câu lạc bộ golf của anh ta
  • đại diện cho kinh doanh hoặc ngành công nghiệp của anh ta
  • hoặc 1 cơ quan đoàn thể tương tự

trong 1 giải đấu cho nhóm, buổi tập luyện hoặc trại huấn luyện.

Lưu ý 1 :  Một “cơ quan cụ thể” bao gồm các thể chế giáo dục hoặc cơ  quan quân sự

Lưu ý 2 : Trừ phi được quy định khác đi, các khoản chi phí phải được trả bởi các cơ quan mà người chơi nghiệp dư đại diện hoặc các cơ quan giám sát về golf ở quốc gia mà anh ta tham gia thi đấu.

Lời mời không liên quan đến Kỹ năng golf

Một người chơi golf nghiệp dư không liên quan đến lý do kỹ năng golf được mời tham dự sự kiện golf có thể nhận các chi phí (vi dụ như 1 người nổi tiếng, 1 đối tác kinh doanh hoặc 1 khách hàng)

Thao diễn

Một người chơi golf nghiệp dư tham gia trong 1 buổi thao diễn trong 1 sự kiện từ thiện được công nhận có thể nhận các chi phí với điều kiện cuộc thao diễn không liên quan đến 1 sự kiện golf khác mà người chơi golf nghiệp dư tham gia thi đấu.

Các giải thi đấu có tính điểm chấp được tài trợ

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận các khoản chi phí trong 1 giải tính điểm chấp được tài trợ với điều kiện giải đấu đã được chấp thuận như sau :

(i) Khi giải đấu diễn ra tại nước của người chơi, nhà tài trợ phải nhận được sự chấp thuận thường niên của Cơ quan có thẩm quyền.

(ii) Khi giải đấu diễn ra tại hơn 1 quốc gia hoặc có sự tham gia của các golf thủ đến từ nước khác, nhà tài trợ phải nhận được sự chấp thuận thường niên của các Cơ quan có thầm quyền của từng quốc gia tham gia. Đơn đăng ký cho việc xét duyệt này phải được gửi đến Cơ quan có thẩm quyền của nước tổ chức giải đấu.

Chi phí trợ cấp

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhận những khoản chi phí trợ cấp hợp lý không vượt qua chi phí phát sinh thực tế để hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung với điều kiện các khoản chi phí phải được chấp thuận và thanh toán thông qua liên đoàn hay hiệp hội golf quốc gia của người chơi.

Trong việc xác định liệu các chi phí trợ cấp có cần thiết và/ hoặc xác đáng hay không, liên đoàn hay hiệp hội golf quốc gia có toàn quyền độc lập trong việc xem xét giữa các yếu tố ứng với điều kiện kinh tế xã hội.

Ngoại lệ : Một người chơi golf nghiệp dư không được nhận các chi phí trợ cấp trực tiếp hay gián tiếp từ 1 đại diện chuyên nghiệp ( xem Luật 2-2) hoặc bất kỳ một nguồn tương tự nào được xác định bởi Cơ quan có thẩm quyền.

Luật 5: Dậy golf (Hướng Dẫn)

Tổng thể

Ngoại trừ các điều kiện trong các điều Luật, một người chơi golf nghiệp dư không được nhận khoản thanh toán hay thù lao, trực tiếp hoặc gián tiếp để dạy (hướng dẫn) golf.

Các khoản thanh toán được chấp nhận tại trường học, Trường đại học, Trại v.v.

Một người chơi golf nghiệp dư là (i) nhân viên của 1 thể chế giáo dục hoặc 1 hệ thống, hoặc là (ii) cố vấn tại 1 trại hoặc của 1 tổ chức chương trình tương tự có thê nhận các khoản thanh toán và thù lao cho việc dạy golf cho học sinh trong thể chế, hệ thống, trại đó với điều kiện tổng thời gian phân bổ cho việc dạy này chiếm ít hơn 50% toàn bộ thời gian thực hiện các nghĩa vụ của 1 nhân viên hoặc cố vấn.

Các chương trình được chấp thuận

Một người chơi golf nghiệp dư có thể nhân các khoản chi phí, thanh toán hoặc thù lao cho việc dạy golf như 1 phần của chương trình đã được chấp thuận trước bởi Cơ quan có thẩm quyền.

Dạy bằng văn bản

Một người chơi nghiệp dư có thể nhận các khoản thanh toán hoặc thù lao cho việc dạy golf thông qua văn bản với điều kiện khả năng và danh tiếng của anh ta với tư cách là 1 golf thủ không phải là yếu tố chính trong công việc, nhiệm vụ hay kinh doanh của anh ta.

Viết 1 nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *